Aki egyszer nálunk jár, szíve annak visszajár

2017.02.07


Bajóti HétszínvirágÓvoda       2 5 3 3 Bajót, Kossuth Lajos utca 69.

A Bajóti Hétszínvirág Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján

pályázatot hirdet

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

- határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

- teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

2533 Bajót, Kossuth Lajos utca 69.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

- óvodai nevelési feladatok, foglalkozás- és programszervezés (Pedagógiai programunkra épülő munkaköri leírás szerint).

Illetmény és juttatások:

- az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-          Óvodapedagógus (Főiskola),

-          Óvodapedagógus munkakörben eltöltött minimum 5 év szakmai tapasztalat,

-          Cselekvőképesség,

-          Érvényes munkaalkalmassági (egészségügyi) igazolás,

-          Erkölcsi bizonyítvány.

Elvárt kompetenciák:

- melegszívű, lelkes, megbízható, elhivatott pedagógust keresünk.

Előnyt jelentő kompetenciák:

- testnevelési,ének-zenei jártasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. április 25.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 1.

- A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bagóné Toldi Györgyi nyújt, a

+36-20-934-7643-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- elektronikus úton:  Bagóné Toldi Györgyi részére az ovoda@bajot.hu  e-mail címre, vagy

- személyesen: Bagóné Toldi Györgyi intézményvezetőnél, 2533 Bajót, Kossuth Lajos utca 69.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

- A szakmai önéletrajz alapján kiválasztott pályázókat személyes beszélgetésre hívjuk be, melynek alkalmával megmutatjuk a munkahelyet, ismertetjük elvárásainkat és a legfontosabb tudnivalókat. A beszélgetést követően a nevelőtestület állást foglal a pályázat nyertesének személyéről. Erről és az intézményvezető álláspontjáról írásban tájékoztatjuk a pályázókat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

- A munkáltató kizárólag a jelen pályázati felhívás kritériumainak megfelelő pályázatokat tekinti érvényesnek, a feltételeknek nem megfelelő jelentkezések automatikusan elutasításra kerülnek. Munkáltató a törvényben meghatározott illetményen felül jelenleg cafetéria juttatásokat is megad!

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a honlapunkon szerezhet:

http://bajoti-hetszinvirag-ovoda.iwk.hu/

Bajót, 2017. január 5.

                                                Bagóné Toldi Györgyi

                                                                                    intézményvezető

2017.02.06


Sajtóközlemény

 

Tárgy:

Új pályázatot írt ki a ”Holcim a Cementgyári Mikrotérség Fejlesztéséért” Alapítvány

További információ:

Agócs István, kuratórium elnöke - agocsistvan11@t-online.hu

Szeles Viktor, kuratóriumi titkár – szelesviktor@hotmail.com

Dátum:

2017. február 5.

Cím:

 

25 millióra pályázhatnak a civil szervezetek

25 millió forintra pályázhatnak a cementgyári mikrotérség civil szervezetei a Holcim térségfejlesztési alapítványának jóvoltából fejlesztési terveik megvalósításához.

 

A Holcim Hungária Zrt. egy alapítványt hozott létre, melynek célja, hogy a fenntartható fejlődés és a társadalmi felelősségvállalás elveivel összhangban a Cementgyári Mikrotérség széleskörű fejlődését aktívan támogassa. Ennek köszönhetően 2011 és 2016 között az Alapítvány több mint 260 millió forinttal támogatta a térség civil szervezeteit, intézményeit, önkormányzatait. A cementgyári mikrotérségbe Bajót, Lábatlan, Mogyorósbánya, Neszmély, Nyergesújfalu, Süttő, Tát, Tokod, Tokodaltáró tartozik.

 

A 2017-es esztendőben ismét kiírta pályázatát az Alapítvány, melyre társadalmi szervezetek és a helyi önkormányzatok jelentkezését várják. A „Holcim a Cementgyári Mikrotérség Fejlesztéséért“ Alapítvány kuratóriumának döntése értelmében a civil szervezetek összesen 25 millió forintra pályázhatnak. Az idén az önkormányzatok már nem pályázhatnak, mert felhasználták az alapító okiratban részükre meghatározott keretösszeget“ – hangsúlyozta Agócs István kuratóriumi elnök, aki hozzátette: pályázni a helyi közlekedési-infrastruktúra fenntartására, köznevelés és közoktatás elősegítésére és javítására, kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos tevékenységekre, környezetvédelemre, valamint sporttal kapcsolatos fejlesztésekre lehet.

A pályázatról további információ a www.holcimmikroterseg.hu honlapon található, illetve 30-520-97-36-os telefonszámon kérhető. A pályázatok beérkezési határideje 2017. március 31.,(péntek) 12 óra.

 

A ”Holcim a Cementgyári Mikrotérség Fejlesztéséért” Alapítványról

                                                                                   

Az Alapítványt a Holcim Hungária Zrt. hozta létre, melynek célja, hogy a fenntartható fejlődés és a társadalmi felelősségvállalás elveivel összhangban a Cementgyári Mikrotérség széleskörű fejlődését, ezen belül különösen az euroatlanti integrációt, a természeti- és az épített környezet értékeinek megóvását, az intézményekben folyó oktatási-nevelési tevékenység színvonalának emelését, a társadalmi szervezetek tevékenységét, illetve a lakosság kulturális-hagyományőrző és szabadidős sporttevékenységét aktívan támogassa.

Az Alapítvány kuratóriumának elnöke Agócs István, elnökhelyettese Török István, Lábatlan korábbi polgármestere. A kuratóriumba helyet kapott Balogh Erzsébet, a lábatlani Arany János Általános Iskola korábbi igazgatója, Margl Gézáné Süttő alpolgármestere, Buzás Kelemen Bajót alpolgármestere, Kriszeg Csaba mogyorósbányai önkormányzati képviselő, valamint a Holcim Hungária Zrt. részéről Márta Irén korábbi kommunikációs igazgató. További információ az alapítványról a www.holcimmikroterseg.hu honlapon található

Tartalom átvétel