Választás 2014

 

 

Jegyzőkönyv

 

 

Készült: 2014. szeptember 8-án a Helyi Választási Bizottság üléséről.

Helyszín: Bajót, Kossuth Lajos utca 147.

 

Tarnóczy Tünde a Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) vezetője tájékoztatta a Helyi Választási Bizottságot (továbbiakban: HVB), hogy az ülés összehívására azért került sor, mivel az önkormányzati képviselő választás, valamint a nemzetiségi képviselő választás szavazólapján a képviselőjelöltek sorrendjét kell kisorsolni. Polgármester jelölt sorsolásra azért nem kerül sor, mivel a településen egy db polgármester jelölt indult. Ezen sorsolás csupán a szavazólapon szereplés sorrendjét fogja meghatározni. A kiküldött meghívó óta állásfoglalást kaptunk a TVI-től, hogy a szavazategyenlőség miatti sorsolásra ez a sorsolás ne terjedjen ki, arra a választás napján, szavazategyenlőség esetén kerüljön sor.

 

3 napirendi pont tárgyalását javasolja:

 

1. döntés a sorsolás módjáról

 

2. napirendi pont helyi önkormányzati képviselő jelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sorrendjének sorsolása

 

3. napirendi pont roma nemzetiségi képviselő jelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sorrendjének sorsolása

 

A HVB a napirendek tárgyalásával egyhangúlag egyetért.

 

  1. napirend: döntés a sorsolás módjáról

 

Tarnóczy Tünde elmondja, hogy a véleménye szerint egyszerűbb megoldás, hogy a jelöltek szavazólapokon szereplő sorrendjét a dobozból való kihúzások sorrendje határozza meg.

 

20/2014 (IX.08) sz HVB határozat

 

Bajót Község Helyi Választási Bizottsága úgy dönt, hogy a jelöltek szavazólapokon szereplő sorrendjét, a dobozba beledobott összes bejelentett jelölt kihúzásának sorrendje adja meg.

Határidő azonnal

Felelős: Bodnár Sándor elnök.

 

 

 

2. napirendi pont helyi önkormányzati képviselő jelöltek szavazólapon történő feltüntetés sorrendjének sorsolása

 

A bizottság a helyi önkormányzati képviselő jelöltek nevét tartalmazó cédulákat egy dobozba helyezte és a következő sorrendben húzták ki a neveket:

 

1.            Molnár Attila

2.            Szabó Gábor

3.            Malagurszkiné Szabó Éva Margit

4.            Dakó Dávid

5.            Buzás Kelemen

6.            Ughy Zoltán

7.            Gasparek Csaba

8.            Janosütz József

9.            Török Róbert

10.         Bognár Gábor

11.         Bag Lajos

12.         Paul Zoltánné

 

 

A Helyi Választási Bizottság a sorsolás alapján az alábbi határozatot hozta:

 

21/2014 (IX.08) sz HVB határozat

Bajót község Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselőjelöltek szavazólapon szereplő sorrendjét az alábbiakban állapítja meg.

1.Molnár Attila

2.Szabó Gábor

3.Malagurszkiné Szabó Éva Margit

4.Dakó Dávid

5.Buzás Kelemen

6.Ughy Zoltán

7.Gasparek Csaba

8.Janosütz József

9.Török Róbert

                                10.Bognár Gábor

                                11.Bagó Lajos József

12.Paul Zoltánné

Határidő azonnal

Felelős: Bodnár Sándor  elnök.

 

3. napirendi pont roma nemzetiségi képviselő jelöltek szavazólapon történő feltüntetés sorrendjének sorsolása

 

A bizottság a helyi önkormányzati képviselő jelöltek nevét tartalmazó cédulákat egy dobozba helyezte és a következő sorrendben húzták ki a neveket:

 

1. Janosütz József

2. Mayer Tamás

3. Sárközi Ferenc

 

 

22./2014 (IX.08) sz HVB határozat

Bajót község Helyi Választási Bizottsága a roma nemzetiségi képviselőjelöltek szavazólapon szereplő sorrendjét az alábbiakban állapítja meg.

1. Janosütz József

2. Mayer Tamás

3. Sárközi Ferenc

Határidő azonnal

Felelős: Bodnár Sándor elnök.

 

Egyéb kérdés észrevétel nem lévén a Bizottság elnöke az ülést bezárta.

 

 

 

 

 

Kmf.

 

 

 

Bodnár Sándor                        Páldi Imréné                                       Varga Gáborné

     HVB elnök                         HVB  eln.h.                                                 HVB tag

 

 

 

 

 

 

Kecskésné Horváth Éva        Fekete Zsuzsanna                         Tarnóczy Tünde 

           HVB tag                                HVB tag                                           HVI vezető                                               

 

CsatolmányMéret
26 HVB határozat.pdf478.29 kB
27. HVB határozat.pdf599.4 kB
28. HVB határozat.pdf573.09 kB
Jelentés HVB részére.pdf211.5 kB
Képviselő választás jkv.pdf358.54 kB
Megyei közgyűlés választás jkv.pdf295.97 kB
Országos nemzetiségi választás jkv.pdf143.25 kB
Polgármester választás jkv.pdf286.9 kB
Roma Nemzetiségi választás jkv.pdf277.11 kB
Területi nemzetiségi választás jkv.pdf138.4 kB